Kariéra  /  Voľné pozície

Voľné pozície

Centrála

 1. Odborný referent správy poistenia
  Bratislava
 2. Executive assistant to CEO
  Bratislava
 3. Dátový analytik
  Lamačská cesta, Dúbravka
 4. Špecialista Kontrolór na úseku likvidácie (majetok a zodpovednosť)
  Bratislava
 5. Likvidátor poistných udalostí - zodpovednosť za škodu
  Bratislava
 6. Odborný referent Správy životného poistenia
  Bratislava
 7. Programátor
  Lamačská cesta 3, Bratislava
 8. Koordinátor projektov/analytik
  Lamačská cesta 3, Bratislava
 9. Likvidátor poistných udalostí motorové vozidlá
  Bratislava
 10. Poistný detektív (Forenzný špecialista)
  Bratislava
 11. IT RPA (Robotic Process Automation) Špecialista
  Lamačská cesta 3, Bratislava
 12. Business analytik/Špecialista automatizácie
  Bratislava

Obchod

 1. Obchodný konzultant pre región Bratislava
  Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 2. Manažér Obchodnej skupiny pre región Bratislava
  Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 3. Úverový špecialista
  Trenčiansky kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 4. Úverový špecialista
  Trnavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 5. Manažér Obchodnej skupiny pre región Trnava
  Trnavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 6. Manažér Obchodnej skupiny pre región Trenčín
  Trenčín
 7. Manažér Obchodnej skupiny Piešťany
  Piešťany
 8. Manažér Obchodnej skupiny Galanta
  Galanta
 9. Account manager / Vzťahový manažér
  Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
 10. Osobný poradca pre región Prešov
  Prešovský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 11. Osobný poradca pre región Košice
  Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 12. Manažér Obchodnej skupiny pre región Prešov
  Prešovský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 13. Manažér Obchodnej skupiny pre región Košice
  Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 14. Osobný poradca pre región Trnava
  Trnavský kraj
 15. Osobný poradca pre región Trenčín
  Trenčiansky kraj
 16. Osobný poradca pre región Banská Bystrica
  Banskobystrický kraj

Študenti

 1. Brigádnička na recepciu
  Bratislava
 2. Administratívna podpora počas leta
  Bratislava